I Kom og Dans Holstebro danser vi Swing og Rock’n Roll.

Dansen er fyldt med livsglæde, er livsbekræftende, sjov og afstressende og så er det god motion.

Har du lyst til at være med, så læs videre her på siden og kontakt os evt. hvis du vil vide mere.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOM OG DANS HOLSTEBRO

Generalforsamling afholdes torsdag 2. marts 2017 kl. 19 – 20 på Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, 7600 Holstebro.
Kl. 20 -22 er der minidans.
Foreningen er vært ved kaffe/the og kage.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Forelæggelse af regnskab.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen. Ida, Stig og Jens er på valg. Alle tre modtager genvalg.
  8. Valg af suppleanter. Jens Peter Nissen og Anette Østergård er suppleanter og modtager genvalg.
  9. Valg af revisor og suppleant.
  10. Eventuelt.

DANSEAFTEN LØRDAG 4. MARTS

Kom og Dans Holstebro holder på Rolf Krake Skolen, Hjaltesvej 1, 7500 Holstebro.

Forkursus kl. 19-20.
Nærmere om instruktør kommer snarest.
Entre kr. 30

Danseaften kl. 20-24.
Spillere: Jette Børlum og Finn Brask
Entre kr. 50

Vi forventer også at kunne tilbyde et eftermiddagskursus fra kl. 15-18. Mere om dette kommer snarest.

KOM OG DANS HOLSTEBRO FYLDER 15 ÅR

Derfor holdes der fødselsdagsfest lørdag 29. april.
Der kommer mere info om tid, sted osv., men sæt allerede nu et kæmpe X i kalenderen 🙂

 

GRATIS PRØVETIME

Der var gratis prøvetime for alle interesserede, torsdag 5. januar kl. 19.00 på Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, 7500  Holstebro. Rigtig mange kom og prøvede vores dans, og blev forhåbentlig smittet af danseglæden.

Læs mere under “Gratis Prøvetime” i menuen. Der kommer Gratis prøvetime igen til august, så hold øje med siden 🙂

Vores kursusstart er blevet omtalt i Holstebro Onsdag:

 SWING OG ROCK’N ROLL

Hvis du har lyst til at danse Swing og Rock’n Roll, så har du muligheden i Kom og Dans Holstebro.

Se i filmen her hvordan vi danser:

Dansen er fyldt med livsglæde, er livsbekræftende, sjov og afstressende og så er det god motion.

Swing er ikke en konkurrence dans. Det vigtigste er danseglæden, samværet og motionen.

Dansen er let at lære og kan danses til næsten al slags musik, men først og fremmest til meget energifyldte og livlige rytmer.

Swing og Rock’n Roll er for alle – også dem der ikke var unge i 50-erne. Men det er typisk musik fra 50-erne og 60-erne vi danser til – krydret med mere moderne musik.

Vi starter nye hold i januar og august. I den forbindelse afholder vi gratis prøvetimer, hvor du kan komme og prøve dansen, inden du beslutter dig for at gå til dans.

HVORNÅR ER DER UNDERVISNING?

Vi har undervisning om torsdagen og et kursusforløb strækker sig over 12 torsdage á 5 kvarter, fra kl. 19.00 til 20.15. Efter hver undervisning er der fællesdans til kl. 20.45, hvor du har mulighed for at øve, det du har lært. Det er selvfølgelig frivilligt, om du ønsker at deltage denne halve time. Men det giver rigtig meget til dansen og det sociale samvær, og foreningen informerer om, hvad der rører sig i Kom og Dans. Efter fællesdans danser Fortsætter og Videregående holdene fra kl. 20.45 – 22.00. Tema dansere danser samtidig med nybegyndere.

Vi starter nye hold igen efter  sommerferien. Så hold øje med siden.

Som ny danser kan du modtage gratis undervisning de 2 første torsdage, for at se om dansen er noget for dig. Herefter skal du tilmelde dig og betale for hele sæsonen.

De efterfølgende sæsoner vil undervisning på hhv. Fortsætter og Videregående hold foregå fra kl. 20.45-22.00

TILMELDING FOR NUVÆRENDE DANSERE

Det er nu tid for tilmelding til forårs holdene.

Tilmelding inden sæsonstart 12. januar.

Klik på Tilmelding i Menuen i højre side.

Der var spørgsmål til, hvad der vil blive undervist i på Videregående niveau. Der vil blive undervist i teknik og sjove ture.

HOLDOVERSIGT FORÅR 2017

BEGYNDER HOLD. Torsdage kl. 19-20.15

Underviser er Tinamarija Pedersen de første 6 gange og Michael Petersen de sidste 6 gange.
Lær Swing og Rock’n Roll fra starten af. Begynderholdet er for nye dansere.
Du kan komme alene eller med en partner.

FORTSÆTTER HOLD. Torsdage kl. 20.45-22

Underviser er Jette Kattenhøj de første 6 gange og Anna-Mette Nygaard de sidste 6 gange.
Fortsætter holdet er for dansere, som har deltaget på Begynder holdet i minimum 1 sæson.
Du kan stadig komme alene eller sammen med en partner.

VIDEREGÅENDE HOLD. Torsdage kl. 20.45-22

Underviser er Tinamarija Pedersen de første 4 gange , Emil Lauridsen de næste 6 gange og Johnny Nielsen de sidste 2 gange.
Videregående Hold er for dansere, som har deltaget på forsætter holdet i minimum 2 sæsoner.
Du kan stadig komme alene eller sammen med en partner.

TEMA 1 HOLDET. Torsdage kl. 19-20.15 (fra 12. januar – 23.bruar)

Tema 1 Nybegynder Glidende. Der undervises af Jette Kattenhøj og foregår de 6 første undervisningsaftener.
Tema holdet er for dansere, som har deltaget på Videregående holdet i minimum 2 sæsoner.
Du kan stadig komme alene eller sammen med en partner.

TEMA 2 HOLDET. Torsdage kl. 19-20.15 (fra 9. februar – 27. april)

Tema 2 Videregående Glidende og Jump undervises af Emil Lauridsen og er 6 undervisningsaftener startende ved kursus 5 ( d.9. feb.)
Dansere bliver udfordret med ture, teknik og kombinationer.
Tema holdet er for dansere, som har deltaget på Videregående holdet i minimum 2 sæsoner og som er kendt med Glidende og Jump i forvejen.
Du kan stadig komme alene eller sammen med en partner.

Hvis du som Tema danser ønsker en hel sæson med 12 kursus aftner, kan du tilmelde dig som Videregående danser og deltage på de kurser, der passer dig bedst.

 

AKTIVITETER i foreningen

Her kan foreningens samlede aktivitetsplan i foråret 2017 ses:

Aktiviteterne kan også ses i Kalender i Menuen i højre side.