Bestyrelse

Formand

 

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Medlem bestyrelse

 

Kursusansvarlig

Instruktøransvarlig

 

PR-ansvarlig

 

Spilleransvarlig

 

Økonomiansvarlig

Lokaleansvarlig

Forening

Ansvarlig

 

Revisor

Suppleant

 
 

Vedtægter

Du kan hente afdelingens vedtægter her:

Vedtægter for Kom og Dans Randers