Kom og Dans Silkeborg

Dans er livsbekræftende, sjovt, afstressende og god motion – og samtidig giver det mulighed for at møde nye mennesker. Dans er en isbryder – der findes næppe noget, der nedbryder grænser mellem mennesker, som dans.

Aktuelt i Kom og Dans Silkeborg

Generalforsamling 5. marts 2020

Indbydelse til ordinær generalforsamling for betalende medlemmer af Kom og Dans Silkeborg

Torsdag den 5. marts 2019, kl. 19.00 Lunden, Vestergade 74, Silkeborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskabet
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er
Merete Olesen (modtager ikke genvalg)
Malene Rasmussen (modtager genvalg)
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
10. Valg til aktivitetsudvalget
11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være minidans for alle indtil kl. 21.30, så husk danseskoene.

Tilmelding til forårssæsonen.

Der er nu åbent for tilmelding til forårssæsonen.
Sidste frist for tilmelding er 2. undervisningsgang.
Tilmelding her.

Forårsprogram

Programmet for foråret er klar.
Se hele programmet HER

Ungdomshold – efterårsprogram

Er du mellem 15-31 år, så har du mulighed for at gå Swing & Rock ‘n’ Roll sammen med andre unge.
Se mere om gratis prøve time, efterårets program og tilmelding for ungdomsholdet her

Nyttige links