Oplæring 2021

Under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet bliver hævet til min. 100 indendørs, vil vi afvikle instruktør og spiller oplæring 21. august 2021 i Herning.Oplæring for instruktører vil udelukkende blive i Line Dance.

Hos spillerne glæder Emil sig til at præsentere den nye plan for spilleroplæringen.

Nærmere oplysninger om program og sted fremsendes senere.


Instruktør og spiller oplæring 2021

Under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet bliver hævet til min. 150 indendørs, og at vi må skifte partner, vil vi afvikle instruktør og spilleroplæring 30. – 31. oktober 2021.

Nærmere oplysninger om program og sted fremsendes senere.


Generalforsamling 2021

Under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet bliver hævet til min. 100 indendørs, vil vi afholde landsmøde og efterfølgende generalforsamling 4. september 2021.

Nærmere oplysninger om program og sted fremsendes senere.

På bestyrelsens vegne
Kom og Dans Danmark