Instruktør og spiller oplæring 2021

Afvikling af instruktør og spilleroplæring 30. – 31. oktober 2021.

Nærmere oplysninger om program og sted fremsendes senere.


Generalforsamling 2021

Under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet bliver hævet til min. 100 indendørs, vil vi afholde landsmøde og efterfølgende generalforsamling 6. november 2021 i Bjerringbro..

Nærmere oplysninger senere.

På bestyrelsens vegne
Kom og Dans Danmark