Artikel opdateret 12. januar 2022

Dansesæsonen står for døren og Kom og Dans er udfordret af, at Corona stadig florerer på fuld kraft i samfundet.

I Kom og Dans Danmark følger vi nøje situationen og vi følger og bakker op om Kulturministeriets anbefalinger for frivillige foreninger; I kan læse alle retningslinjer og anbefalinger her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

I hovedtræk gælder følgende for frivillige foreninger, herunder Kom og Dans foreningerne

 • Frivillige foreninger/idrætsforeninger er ikke lukket ned.
 • Der er ikke anbefalinger, som forhindrer, der i foreningen kan skiftes dansepartner i kursusundervisningen
 • Der skal pt. bæres mundbind, dog ikke under udøvelse, dvs. når der danses.
 • Der er ikke krav om Corona pas, medmindre der er servering, f.eks. kage, kaffe mv.
 • Der kan afholdes møder, f.eks. generalforsamlinger i foreningerne. Der skal bæres mundbind, dog ikke når deltagerne sidder ned.
 • Det er i skrivende stund ikke afklaret af Kulturministeriet, om det er lovligt at afholde events, opvisninger mm. på steder hvor folk samles spontant, det er under afklaring. Se uddrag herunder ’Krav om lukning af lokaler og lokaliteter’

Det er muligt for foreningerne at skærpe krav til foreningens medlemmer, f.eks. indføre forevisning af coronapas, testkrav, vaccinationskrav, samt stille krav til lokaler, minimum areal pr person/dansepar osv.

Vi minder også om at opstart forudsætter god rengøring, god personlig hygiejne (håndvask, sprit osv.), udluftning i pauser og mellem hold samt information til danserne, da disse tiltag mindsker smitterisiko.

Anbefalinger fra KODDK

I og med at KODDK følger myndighedernes anbefalinger, så er det vores holdning og anbefaling at foreningerne starter sæsonen op.

Lokalt kan foreningen vælge at udskyde opstart, ikke at arrangere Gratis prøvetime og undervisning for nye dansere, ikke at afholde minidans, danseaften mm. Det kan været begrundet i stigende lokal smitte, generel utryghed eller andet. KODDK bakker selvfølgelig op om de foreninger som vælger dette eller lignende begrænsninger.

Men det er nok også et faktum, at coronaen er kommet for at blive og vores opgave er at mindske smitterisikoen, således vi beskytter os selv, hinanden, vores netværk, arbejdspladser, sundhedsvæsen og samfundet generelt.

Derfor bakker KODDK helt op om alle retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne, som pt. tillader aktiviteter i frivillige foreninger. Som mennesker har vi også et behov for at omgås andre mennesker socialt, at glædes, smile, danse, få motion – kort sagt leve vores liv.

 • KODDK anbefaler der ikke afholdes opvisninger i det offentlige rum, inde som ude, da det endnu ikke er afklaret, om sådanne arrangementer er omfattet af forbud.
 • KODDK anbefaler at foreningerne indfører krav om gyldigt coronapas. Det har lang de fleste alligevel og er det mindst indgribende tiltag. Ønsker foreningen at indføre krav om negativ test før et arrangement, eller endda at danserne dokumenterer, de er vaccineret, er det muligt at gøre dette. Læs herunder om muligheden for frivilligt at fastsætte restriktioner.
 • KODDK anbefaler at foreningerne registrerer, hvem der er til stede på en undervisningsaften, så evt. smitteopsporing kan gennemføres hurtigt.

Kortfattet KODDK Corona FAQ – udarbejdet 10/1 2022.

Uddrag fra Kulturministeriets side, om Coronapas samt krav til events på offentlige steder:

Ved corona pas forstås dokumentation for et af følgende:

 • et negativt testresultat af en antigentest (hurtigtest), der er højst 48 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et negativt testresultat af en PCR-test, der er højst 72 timer gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser, anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Et corona pas kan dokumenteres i papirformat eller elektronisk, fx via testsvar på sms, udskrifter mv. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID.

Dokumentation for corona pas kan også ske ved brug af appen Coronapas, hvor skærmen viser “gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer. Eller ved scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser “gyldigt i Danmark”, samt ved sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed” med bevægelige elementer, der beskytter mod kopiering fra appen.

Ved brug af en af disse apps er der ikke krav om fremvisning af ID.

Krav om lukning af lokaler og lokaliteter

Gælder der forbud mod udendørs koncerter, gadeteater mv., hvor mennesker samles spontant, fx på offentlige pladser?

Vi er ved at undersøge spørgsmålet nærmere og opdaterer svaret hurtigst muligt.

Læs også

Læs mere om muligheden for frivilligt at fastsætte restriktioner her: https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/egne-restriktioner.