BestyrelsesGuide afsnit 1

Kom og Dans Danmark

Kom og Dans Danmark (KODDK) blev etableret som forening i september 2000 og består af alle lokalforeninger indenfor Kom og Dans i Danmark. Der er lokalforeninger i Jylland, på Fyn og Sjælland.

Kom og Dans Danmark er en såkaldt paraplyorganisation, som samler alle lokalforeninger i en landsdækkende danseforening. Kom og Dans Danmark organiserer desuden instruktører og spillere.

På foreningens generalforsamling har lokalforeningerne, spillere og instruktører stemmeret og har dermed indflydelse på foreningens virke og fremtid.

Kom og Dans foreninger i Danmark

KODDKs opgaver

Kom og Dans Danmark har en række opgaver ifm. lokalforeningerne, nye foreninger, instruktører og spillere mv.

Oplæring af instruktører og spillere

Kom og Dans Danmark forestår oplæring af instruktører og spillere. Dels ved hjælp af egne oplæringsinstruktører og spillere og dels ved hjælp fra KOD Norge. Oplæringen foregår på 3 weekendarrangementer i januar, september og oktober og i sommerferien på Ærø.

Besøg i lokalforeningerne

KODDK tilbyder at komme rundt i lokalforeningerne en gang om året og deltage i de lokale bestyrelsesmøder, hvis der behov for det.

Hvis lokalbestyrelserne har behov for at drøfte specielle problemstillinger med bestyrelsen for KODDK, er de altid velkommen til at kontakte os for at aftale et møde.

Musik og udlån af musikanlæg

KODDK har aftale med Koda/Gramex om benyttelse af musik til kurser, danse-/øveaftener og weekendarrangementer.

KODDK ejer flere musikanlæg som nye foreninger kan låne indtil de har penge til at købe eget anlæg. Ved ønske om lån af anlæg, skal du kontakte den spilleransvarlige i KODDK, Peter Sønderkær.

Forsikring

KODDK har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring for sine spillere og instruktører. Hvis en spiller eller instruktør bliver arbejdsløs, anbefaler vi at du straks kontakter KODDK. (Navnj??)

Opstart af nye foreninger

En af foreningens hovedopgaver er at hjælpe, støtte og rådgive ildsjæle som ønsker at etablere en ny Kom og Dans forening i deres lokalområde. Hele grundlaget for KODDK er netop indsatsen fra disse ildsjæle.

I forbindelse med opstart af foreningen yder KODDK økonomisk støtte i form af et etableringsbeløb. Der ydes også praktisk hjælp og vejledning til, hvordan man starter en ny forening, med blandt andet annoncering, afholdelse af kurser og danse/øve-aftener mm.

Efterfølgende kan lokalforeningerne søge om tilskud under særlige omstændigheder.

Kom og Dans Danmark står altid til rådighed for lokalforeningerne med rådgivning og vejledning i det omfang det må ønskes.

Den røde tråd

En eller anden må lave en beskrivelse….

<< Retur til indholdsfortegnelse