BestyrelsesGuide afsnit 7

Økonomi

I dette afsnit kan du finde en række nyttige informationer økonomi og udgifter mv. for en lokalforening.

Udgifter til Instruktørløn

En instruktør aflønnes med et honorar på 150 kr. pr. undervisningstime. Dvs. en normal undervisningstime på 1 time og 15 min. honoreres med 1,25 x 150 kr.

Den samlede aflønning udregnes ved at bruge regnearket ”KOD opgørelse F20xx”, hvor alle instruktørers navne og antal undervisningstimer indtastes, hvorefter arket sendes til KOD Bogholderen Michael Kristensen på mail dans@mkris.dk. Dette gøres som afslutning på hhv. forårs- og efterårssæsonen.

(Regneark hentes på ’den-lukkede’ under menupunkt ’Dokumenter lokalforeninger’)

Deadline for disse indberetninger er 15. juni og 10. december, som vi på det kraftigste beder jer overholde. Herefter sender Michael en faktura på beløbet til jeres forening. Først på dette tidspunkt skal I overføre penge til KODDK.

Michael sørger for at udbetale honoraret til de respektive instruktører 2 gange årligt, og sørger også for indberetning til SKAT af honoraret.

Udgifter til Spillerløn

En spiller aflønnes med 200 kr./time hvoraf de 150 kr. går til spilleren og 50 kr. går til KODDK. Proceduren omkring indberetning foregår på samme måde som for instruktører.

Afregning med instruktører og spillere

KODDK forestår afregning med instruktører og spillere, for at sikre ensartede forhold for alle, og for at sikre at gældende skatteregler overholdes.

Spillere og instruktørers indtægter skal indrapporteres til SKAT som B-indtægt. Spillere og instruktører kan efterfølgende fratrække deres udgifter på selvangivelsen. KODDK står altid til rådighed med rådgivning herom.

KODDK har løbende kontakt med et revisionsfirma og andre rådgivere, for at sikre at vi overholder gældende lovgivning og skatteregler.

Kørselsudgifter til instruktører og spillere

Kørsel for både instruktører og spillere afregnes med 2,75 kr./km. Indberetningen af kørsel forgår i samme regneark som instruktør og spillerløn.

Hvis kørslen er under 2×12 km udbetales der ingen kørselsgodtgørelse, men hvis der er længere end 2×12 km, udbetales der kørselsgodtgørelse for alle kørte kilometer.

Dette er gældende for alle normale ugekurser og minidans, danseaften med forkursus og en eller flere spillere, samt weekendarrangementer.

Udgifter til Flexminds

Omkostningerne til Flexminds består af et årligt gebyr som KODDK afholder. Gebyr ved tilmelding kan foreningen bestemme om den enkelte kursist skal betale, eller om foreningen betaler gebyret. Dette sættes op i systemet.

Kursusafgift

Til at finansiere aktiviteterne i KODDK, opkræves en kursusafgift hos lokalforeningerne pr. hold og i nogle tilfælde også pr. danser. Den aktuelle afgift kan ses i regnearket ”KOD opgørelse 20xx”. Beløbet som indbetales til KODDK afhænger af, hvor mange kursister der er på de enkelte hold og til et givet kursus.

Derfor er det vigtigt at det korrekte deltagerantal på et kursus, indberettes via regnearket. Så vil det korrekte beløb automatisk blive beregnet og dette vil afspejles i den faktura I modtager fra bogholderen i KODDK.

Priserne i regnearket vil blive reguleret årligt med, hvad der svarer til inflationen.  (Regneark hentes på ’den-lukkede’ under menupunkt ’Dokumenter lokalforeninger’)

Udkast til budget

Følgende punkter vil typisk være at finde i budgettet for en lokalforening. Der vil ofte være yderligere poster i budgettet som er lokalt betingede.

Indtægter:

 • Kontingent
 • Danseaftener og minidans

Udgifter

 • Afgift KOD ugekurser
 • Afgift KOD Danseaftener
 • Danseaftener, fortæring
 • Gebyr til kommune
 • Annoncer
 • Bestyrelses aktiviteter
 • Nyanskaffelser
 • Gaver
 • Diverse

 

<< Retur til indholdsfortegnelse