Tidspunkt

25. februar kl. 19:00-22:00

Sted

Sønderrishallen
Krebsens kvarter 72
6710 Esbjerg V

Klik på adressen for at åbne et kort

Pris

Gratis

Indkaldelse til generalforsamling i KOD Esbjerg

Fredag den 25. februar 2022 kl.19.00.
Efterfølgende vil der være minidans for alle i foyeren

Så indkaldes du/I til generalforsamling i
Kom Og Dans Esbjerg
Krebsens Kvarter 72
6710 Esbjerg V

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år, til godkendelse. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Behandling af indkommende forslag. Vedtægtsændringsforslag sendes til Inge@sdu.dk inden 2 uger før generalforsamling
 7. Valg til bestyrelsen
  Inge:  ønsker genvalg
  Lisbeth: ønsker genvalg
 8. Valg af 2 suppleanter.
  I 2021 har det været Sus og Leila
 9. Valg af revisor og 1 suppleant.
 10. Eventuelt.

Men venlig hilsen

Bestyrelse