I disse uger afholdes generalforsamlinger lokalafdelingerne, og mange nye personer vil indtræde i bestyrelserne.

Vi siger velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Mange vil få nye ansvarsområder inder for tilmeldinger, hjemmesider og kasserer. KOD DK bistår gerne ved spørgsmål og rådgivning specielt ved tilmeldinger og hjemmesider