Datoen for Kom og Dans Danmarks generalforsamling har i flere måneder været opslået inde på de lukkede sider under vigtige datoer. Som opfølgning varsles hermed at Generalforsamlingen til afholdelse søndag den 29. marts 2020.

Dagsorden i følge vedtægterne. Vedtægter for Kom og Dans Danmark kan ses her : Vedtægter

Forslag til dagsorden skal i følge vedtægterne fremsendes til Kom og Dans Danmarks bestyrelse senest den 31. december 2019.

Lørdag den 28. marts afholdes inspirations dag, og denne gang vil det blive en kompetance dag, som en del af uddannelsen af bestyrelsesmedlemmerne ude i lokalforeningerne. Det vil blive indlæg om PR, regnskab og kursusplanlægning samt hjemmeside og tilmelding.

Vi har planer om en stor danseaften lørdag med bl.a. liveband.

Generalforsamling og kompetancedagen vil blive afholdt i Bjerringbro.