Kom og Dans Grenaa - Retninglinjer vedr. Covid19

Dans er livsbekræftende, sjovt, afstressende og god motion – og samtidig giver det mulighed for at møde nye mennesker. Dans er en isbryder – der findes næppe noget, der nedbryder grænser mellem mennesker, som dans.
Vi befinder os stadig i skyggen af Covid-19 og alle de usikkerheder, som dette medfører. Mange lokalforeninger overvejer for og imod, eller arbejder med at få gang i danseundervisningen igen efter forårets nedlukning.

Vi havde set frem til åbningens fase 4, men desværre tegner udviklingen af Covid-19 et noget dystert billede og bidrager yderligere til en uvished om, hvad vi må, hvad vi kan og hvad KOD DK skal anbefale. Myndighedernes retningslinjer kan ændre sig fra dag til dag, og vi kan kun agere ud fra situationen lige her og nu.

KODDK anbefaler ingen skift af dansepartner i henhold til myndighedernes retningslinjer. Dette anser vi lige nu som vi har den samme partner hele aftenen/ per undervisningsgang, men at man må skifte dansepartner næste undervisningsaften/ undervisningsgang. Dette vil lette situationen for vores mange singler i lokalforeningerne. Det optimale vil naturligvis være at have samme dansepartner alle undervisningsgange.

Vi anbefaler, at lokalforeninger varetager at danne danseparrene og registrere dansepar hver undervisningsaften. Disse lister skal gemmes i en periode, til evt. opklaring af smittekilder.  Eksempler er set i flere foreninger, at enlige dansere skriver sig på en liste og lokalbestyrelsen så varetager at samle M/K på listen i par. Vi er helt klar over, at dette kan medføre at nogle danser ikke kan få tildelt en partner, fordi der er for få mænd eller for få kvinder til stede.

En ide med at oprette små dansegrupper med f.eks. 2, 3 eller 4 par, som skifter indbyrdes, kan vi ikke støtte, da dannelse af denne slags grupper er i modstrid med myndighedernes retningslinje om, at partnerskift ikke må finde sted.

Bemærk, at samme dansepartner gælder hele aftenen, og danser man på to hold samme aften, så skal man bruge samme dansepartner på begge hold. Altså ingen skift af partner ved skift af hold.

Vi anbefaler 8 m2 gulvplads per par. Dette kan bruges til at afgøre, hvor mange dansere, der er plads til i lokalet. Husk at alle i lokalet skal tælles med her, f.eks.  instruktør og dennes hjælper.    Myndighedernes retningslinjer har et afstandskrav på mindst 2 m mellem hvert par.  Det kan i praksis være meget svært at sikre, at dette bliver overholdt i alle situationer. Hvis kvadratmeter kravet på 8 m2 pr. par er overholdt burde der som udgangspunkt kunne holdes 2 m mellem parrene. Lokalforeningerne bør henstille til, at alle par fordeler sig bedst muligt i lokalet, og danserne bør selv være opmærksom på, at der ikke danses for tæt.

I situationer, hvor der er flere dansere end der er plads til i lokalet, anbefaler vi at lokalforeningerne i fælleskab med naboforeningen koordinerer overskydende par eller ledige pladser, således at dansere, der ikke kan danser i deres sædvanlige lokalforening, eventuelt kan danse i naboforeningen.

KOD DK anbefaler, at der opretholdes et højt hygiejneniveau. Således at toiletter og berøringsflader sprittes af før dansens begynder, at der er let adgang til håndsprit for danserne, at danserne spritter hænder før dansen, i pausen og efter dansen. Det opfordres til at danserne gøres opmærksom på, at der holdes afstand før dansen, under dansen, i pausen samt efter dansen. Hvis det er muligt, bør man lufte ud i pausen.

Vi anbefaler, at der ikke tages nye dansere ind. Her menes tilgang af nybegyndere og der ikke oprettes nyt begynderhold. Lokalforeningerne bør ikke udelukke erfarne dansere fra andre lokalforeninger. Begrundelsen for ikke at tage nybegyndere ind er at helt nye dansere ikke kender KOD ånden, vores værdier, formål og vores kultur med at alle er velkommen og alle kan danser med alle. Erfarne dansere kender KOD ånden og ved at vi lige nu er i en undtagelsessituation, som i en periode kan konflikte med KOD ånden.

Vores anbefaling med ikke at tage helt nye danser ind efterår 2020 leder frem til, at vi anbefaler at lokalforeningerne ikke laver opvisninger, introer eller andre danseaktiviteter i det offentlige rum og samtidig reklamerer for KOD.  Optræden i det offentlige rum kan give anledning til sammenstimling og give indtryk af, at KOD ikke tager risiko for smittespredning alvorligt. Hos KOD DK ønsker vi at passe på vores dansere og som forening at fremstå som ansvarlige og troværdige. Vi ønsker selvsagt ikke at blive sat i forbindelse med en smittespredning overhovedet.

 

Med venlig hilsen

Kom og Dans Danmark