Herning: Herning: Generalforsamling og minidans i Nordvest Hallen

Kom og Dans Herning inviterer til generalforsamling i Nordvest Hallen, 1.st. Floor, Gilmosevej 18, Tjørring, 7400 Herning.

Tidspunkt

28. marts kl. 19:00-21:30

Sted

Nordvest Hallen 1st. Floor
Gilmosevej 18
7400 Herning

Klik på adressen for at åbne et kort

Generalforsamling i Kom og Dans Herning

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kom og Dans Herning 28. marts 2023 kl. 19.00, 1 st. Floor, Nordvest hallen, Gilmosevej 18,7400 Herning.

Efter generalforsamlingen er der minidans, kaffe og kage. Deltagelse er gratis.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 28. februar 2023.

Generalforsamling tirsdag den 28. Marts 2023.

 DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab for 2022
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen – På valg er:
  Knud Thaysen – modtager genvalg
  Inger Hejlesen – modtager genvalg
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor og 1 suppleant
 10. Eventuelt