Om Kom og Dans Horsens

Kom og Dans Horsens er en forening hvor danseglæde, sjov motion og socialt samvær er i højsædet. Vi holder gratis prøve time 2 gange i januar og 2 gange i august hvor du er er velkommen med eller uden dansepartner