Fortsætter

Bjerringbro: Bjerringbro: 8. Undervisning

Bjerringbro Idræts & Kulturcenter Vestre Ringvej 7, Bjerringbro

Undervisning for begyndere kl. 19:00-20:15. Underviser Aage (Thomas). Undervisning for fortsættere kl.19:00-20:15. Underviser Hauke og Linda. Der undervises i DS - Dansesving Undervisning for videregående kl. 20:30-21:45. Underviser Hauke og […]