Tidspunkt

14. marts 2023 kl. 19:00-20:30

Sted

Varde Gymnasium
Frisvadvej 72
6800 Varde

Klik på adressen for at åbne et kort

Generalforsamling i Kom og Dans Varde

Tirsdag 14. marts 2023 kl. 19.00 på Varde Gymnasium

Dagsorden 

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Forelæggelse af regnskab

4.    Behandling af indkomne forslag

5.    Valg til bestyrelsen

På valg er Benta Sand Riber, Per Nørsten og Esther Skovhus Jensen.
Benta Sand Riber modtager genvalg.
Per Nørsten og Esther Skovhus Jensen modtager ikke genvalg.

6.    Valg af 2 suppleanter

7.    Valg af revisor og 1 suppleant

8.    Eventuelt.

Click to access Vedtaegter-for-KOD-Varde.pdf