Kom og Dans Danmark afholder Generelforsamling søndag  den 31.marts 2019, på Rønde Højskole, Skolevej 2, 8410 Rønde.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af regnskabsåret forud for generalforsamlingen.

Foreninger, som er medlem af ”Kom og Dans Danmark”, har hver 3 stemmer på generalforsamlingen. Lokalforeningernes stemmer afgives af 3 navngivne bestyrelsesmedlemmer, ved personligt fremmøde. Instruktører og Spillere med kontrakt, som er medlem af ”Kom og Dans Danmark”, har hver 1 stemme på generalforsamlingen. Medlemmer af bestyrelsen for Kom og Dans Danmark har hver 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Ingen enkeltperson har mere end 1 stemme til generalforsamlingen.

se mere her: Vedtægter for Kom og Dans Danmark