Kom og Dans Danmark afholder Ekstra ordinær generelforsamling søndag  den 13. september 2020,

Nørgaard Højskole

Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro

kl. 9.30 – 15.00

Vi glæder os til at byde velkommen til Bestyrelser, instruktører, spillere og ildsjæle

Foreninger, som er medlem af ”Kom og Dans Danmark”, har hver 3 stemmer på generalforsamlingen. Lokalforeningernes stemmer afgives af 3 navngivne bestyrelsesmedlemmer, ved personligt fremmøde. Instruktører og Spillere med kontrakt, som er medlem af ”Kom og Dans Danmark”, har hver 1 stemme på generalforsamlingen. Medlemmer af bestyrelsen for Kom og Dans Danmark har hver 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Ingen enkeltperson har mere end 1 stemme til generalforsamlingen.

Deltagelse kræver tilmelding – se mere inde på de lukkede sider.

se mere her: Vedtægter for Kom og Dans Danmark