Tidspunkt

30. marts kl. 19:00-21:00

Sted

Lilleåskolen
Skolevej 2, Laurbjerg
8870 Langå

Klik på adressen for at åbne et kort

Pris

Gratis

Arrangør

Kom og Dans Laurbjerg
kodlaurbjerg@gmail.com

Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling for medlemmer af KOD Laurbjerg onsdag den 30. marts 22 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. marts 22.
Tilmelding: mobil 4026 5368 eller mail: kodlaurbjerg@gmail.com

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen på valg er: Bjarne Larsen (villig til genvalg)
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor og 1 suppleant
10. Evt.