Laurbjerg: Laurbjerg: Generalforsamling den 29. marts 23

Medlemmer af Kom og Dans Laurbjerg indkaldes til Generalforsamling med efterfølgende Minidans onsdag den 29. marts 23. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Tidspunkt

29. marts kl. 19:00-21:30

Sted

Lilleåskolen
Skolevej 2, Laurbjerg
8870 Langå

Klik på adressen for at åbne et kort

Pris

Gratis

Arrangør

Kom og Dans Laurbjerg
kodlaurbjerg@gmail.com

Medlemmer af Kom og Dans Laurbjerg indkaldes til Generalforsamling med efterfølgende Minidans onsdag den 29. marts 23 kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. marts via mail på kodlaurbjerg@gmail.com.
Senest 2 uger før generalforsamlingen vil detaljeret dagsorden samt eventuelt indkomne forslag blive sendt til medlemmerne.
Obligatorisk tilmelding!  ** Klik her for tilmelding **

Efter generalforsamlingen er der minidans.
Foreningen byder på kaffe/te og kage, men tag venligst selv kop/krus med.