Kom og Dans Danmark har valgt at al undervisning i lokalforeningerne aflyses for forår 2020. Det er endnu uklart, hvornår vi kan genoptage vores danseaktiviteter igen.

Kom og Dans Danmark opfordrer til, at lokalforeningerne efterlever gældende påbud og anbefalinger forbindelse med corona-smitten i Danmark.

Kom og Dans Danmarks generalforsamling mangler at blive afholdt, Vi har ikke fastsat en dato endnu for afholdelse af denne, det bliver en ekstraordinær forsamling. Vi holder os til de fastlagte forholdsregler og anbefalinger. Så snart vi har får melding om, at forsamlingsforbud ikke længer er gældende, vil vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vores vedtægter.

Vi er opmærksom på, at nogle lokalforeninger endnu ikke har afholdt generalforsamlinger. Vi forventer, at lokalforeningerne efterlever alle anbefalinger. Disse manglende generalforsamlinger bedes man udskyde indtil forsamlingsanbefalinger slækkes. Herefter kan disse lokalforeninger indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger i henhold til lokalforeningernes vedtægter. Vi anbefaler at afholdelse af generalforsamling prioriteres, når forsamlingsforbuddet slækkes.

Lokalforeningerne afgør selv, hvordan man vil kompensere danserne for den ikke afholdte undervisning forår 2020. Dette kan enten være rabat på undervisning efterår 2020 eller evt. tilbagebetaling. Kontakt din lokalforening for nærmere oplysninger.

Vi skal passe på os selv og hinanden.