Kom og Dans Esbjerg indkalder til generalforsamling onsdag i uge 7

Den 14/2 2024 kl. 18:30 afholdes generalforsamling i KOD Esbjerg
Lokale: Skyboks i Sønderrishallen
Vi forventer at det tager ca. 1/2 til hel time og der  vil være dans bagefter og køkkenholdet servere lidt godt til ganen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
  • Lisbeth (ønsker ikke genvalg)
  • Inge (ønsker genvalg)
  • Ledig post
 8. Valg af 2 suppleanter
  • Sus (ønsker ikke genvalg)
  • Stine (er trådt ud af bestyrelsen)
 9. Valg af revisor og 1 suppleant
 10. Eventuelt

 

Opgaver i foreningen KOD Esbjerg – opgaver som mange på skift må hjælpe med

Marketing

 1. Opdatering af hjemmesiden (voksne og unge)
  • Kalender med undervisning
  • Kalender med minidans, danseaften og andre arrangementer
  • Generel info
 1. Eksisterende medlemmer
  • Brochure – folder til medlemmerne
  • FB info (den lukkede gruppe) samt mail info
  • Navneskilte (Mike)
 1. Nye medlemmer
  • Annoncering på FB (den åbne)
  • Annoncering med opslag
  • Opvisning
  • Intro arrangement
 1. Undervisning
  • Planlægning af sæsonen 12 lektioner forår/efterår med instruktør og spiller
  • Planlægning af danseaftener, minidans, sommerdans
  • Booke instruktør
  • Oprettelse af betalings mulighed: (Niels)
  • Booke lokaler (Sus)
  • Finde nye instruktør og spillere

 

Bestyrelsesarbejde

 • Afholdelse af generalforsamling
 • Opdatering af vedtægter
 • Afholdelse af 5-6 bestyrelsesmøder
 • Økonomi
 • Referater af møder
 • Søge sponsormidler
 • Gaver til instruktør og spiller
 • Samarbejde med KOD DK
 • Prissætning

 Kasserer funktion: Anna Mette

 • Kontrol af indbetaling fra medlemmer
 • Adgang til digital postkasse
 • Bogføring
 • KOD afgifts beregning
 • Regnskabsudarbejdelse
 • Regnskab indsendes til Esbjerg Kommune og KOD DK
 • Søge kørselstilskud til instruktør udenfor esbjerg hos KOD DK
 • Postmodtager (email)
 • Søge tilskud hos kommunen ifm. oplæring

 

Underviser og spiller

 • Oplærings mulighed 3 gange om året (ult. jan, ult. aug, ult. ok) sammen med alle andre i DK samt på det norske arrangement på Ærø i sommerferien
 • Der skal hele tiden uddannes nye instruktør (er det noget for dig – så kontakt Inge)
  Pt. mangles en spiller til kursusdage. Gitte er tilknyttet og hjælpe ved arrangementer.samt nye instruktør til begynderholdene

Festudvalg 

Afvikle arrangementer (Susanne A og Ann). Indkøb, kaffe/the brygning, bage m.m.