Kom og Dans Randers - Generalforsamling

Info om den kommende generalforsamling.

PDF udgave:

GENERALFORSAMLING I KOM OG DANS RANDERS 2020

GENERALFORSAMLING I KOM OG DANS RANDERS

I 2020 afholdes der generalforsamling i Kom og Dans Randers mandag d. 9. marts kl. 19.00 i Festsalen, Østervangsskolen, Dronningborg Boulevard 33, 8930 Randers NØ.

 

Efter generalforsamlingen er der minidans.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger forud for generalforsamlingen – 10. februar 2020.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse af regnskab
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen

Følgende er på valg:

 • Dines Børsting Mikkelsen, modtager genvalg
 • Emil Høegh, modtager genvalg
 • Peter Steen Laursen, modtager ikke genvalg

Bestyrelsen består herudover af:

 • Kaj Hareskov
 • Jytte Bak
 • Gitte Unnerup
 1. Valg af 2 suppleanter

Følgende er på valg:

 • Peter Høegh, modtager genvalg
 • Erik stubbe, udtrådt og modtager ikke genvalg
 1. Valg af revisor og 1 suppleant
  10. Eventuelt

 

Udklip af vedtægter for Kom og Dans Randers:

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Valg gælder 2 år af gangen, således at der er 3 eller 4 på valg hvert år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.