Bestyrelsen i Kom og Dans Ringkøbing

Bestyrelse

Formand

Næstformand

Sekretær

Medlem bestyrelse

Spilleransvarlig

Økonomiansvarlig

Lokaleansvarlig