Generalforsamling 2017

Kom og Dans Roskilde holder ordinær generalforsamling torsdag 16 februar kl 1830.

Sted er festsalen på Østervangsskolen.

Agenda:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af revidert regnskab til godkendelse.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Følgende personer er på valg i bestyrelsen:

  • Marianne Hoel Johansen – Ønsker genvalg
  • Helle Slot Jørgensen – Ønsker genvalg
  • Der skal vælges en ny suppleant
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil der være dansecafé.