26 januar er undervisningen flyttet til biologilokalet.

Skolen skal bruge festsalen selv og beder os om at bruge den nordlige indgang så vi ikke skal gå igennem festsalen på vej til biologi.

Generalforsamling 2017

Kom og Dans Roskilde holder ordinær generalforsamling torsdag 16 februar kl 1830.

Sted er festsalen på Østervangsskolen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen skriftligt i hænde senest 3 uger forud for
generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af revidert regnskab til godkendelse.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag – hvordan kan vi synliggøre os mere?
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil der være dansecafé.