Bestyrelsen i Kom og Dans Silkeborg

Bestyrelse

Formand

,
51 29 73 63

Næstformand

,
24 80 32 42

Kasserer

Sekretær

Suppleant

,
28 56 22 10

Instruktøransvarlig

,
24 80 32 42

PR-ansvarlig

Spilleransvarlig

,
24 80 32 42

Webansvarlig

,
29 80 94 47

Lokaleansvarlig

,
28 56 22 10
,
29 80 94 47