Bestyrelsen i Kom og Dans Silkeborg

Bestyrelse

Formand

,
28 56 22 10

Næstformand

,
42 42 94 04

Kasserer

,
51 29 73 63

Sekretær

Medlem bestyrelse

,
40 81 48 71

Instruktøransvarlig

,
42 42 94 04

PR-ansvarlig

,
28 56 22 10

Spilleransvarlig

,
42 42 94 04

Webansvarlig

,
29 80 94 47

Lokaleansvarlig

,
28 56 22 10

Forening

Revisor

,
24 80 32 42

Suppleant

Udvalg

Ege Allé 158