Alle afdelinger: Indsendelse af ønsker til Temakurser for efterår 2018  er nu lukket. Nu skal KOD DK have fordelt kurser og instruktører. Vi tilstræber, at så mange som muligt får opfyldt deres ønsker. Det er et kompliceret puslespil, som vi skal i gang med. Afdelingerne vil snarest få besked og den store fordeling af kurser vil blive publiceret her på siden.

OBS. Begynd gerne allerede nu at planlæge jeres temakursus ønsker for forår 2019