Bestyrelsen i Kom og Dans Viborg

Bestyrelse

Formand

Kasserer

8830
Tjele

Sekretær

8830
Tjele

Medlem bestyrelse

8830
Tjele

Suppleant

Instruktøransvarlig

PR-ansvarlig

Spilleransvarlig

Webansvarlig

8830
Tjele

Lokaleansvarlig

Forening

Revisor

Suppleant

Udvalg


Vedtægter

Du kan hente afdelingens vedtægter her:

Vedtægter for Kom og Dans