Om TANGO i Kom og Dans

”Kom og Dans Tango” er en tango-variant, der anvendes i Kom og Dans sammenhæng. Benævnes også ”norsk tango”, ”nordisk tango” eller slet og ret “tango”. Det er en lettilgængelig pardans, […]

Kom og Dans Tango” er en tango-variant, der anvendes i Kom og Dans sammenhæng. Benævnes også ”norsk tango”, ”nordisk tango” eller slet og ret “tango”.
Det er en lettilgængelig pardans, der har sine rødder i de folkelige former af tangodans.
Tango som begreb dækker dels over en særlig musikgenre, men også over flere forskellige danseformer.

Tangoen stammer oprindelig fra Argentina. For mere end 100 år siden kom dansen til Europa, hvor den gradvist blev ændret og udviklede sig til det vi kender som international tango eller danseskoletango. Den tangoform er bl.a. kendetegnet ved nogle meget hurtige og ret voldsomme hoveddrejninger. Men i de forskellige lande blev tangoen også taget ind i de folkelige danse, man havde i forvejen. Således også i Norge, hvor tangoelementer og tangokarakter blev taget ind i den såkaldte ”gammeldans”.

For ca. 30 år siden udviklede Johan og Sidsel Fasting, der har grundlagt Kom og Dans Norge, en tangoform, der blev betegnet ”norsk folkeformstango” eller blot ”norsk tango”.
Med udgangspunkt i den folkelige dansetradition blev der lavet et kursusoplæg der på pædagogisk vis inddrager elementer fra international tango, gammeldans og foxtrot.

Oplægget er i årenes løb blev revideret og justeret, ikke mindst takket være Arne Arnesen og Torunn Johansen, der i mange år stod i spidsen for tangodivisionen i Kom og Dans Norge, og som varetog oplæringen af nye instruktører.

Dansen er efterhånden blevet inspireret af den argentinske tango, især takket være Hans Fosshagen.

Vi introducerede tangoen i KOD Danmark i 2008 efter at have gennemgået adskillige oplæringsforløb i Norge ved Arne og Torunn.
Foruden at undervise i Kom og Dans tango har vi i mange år jævnligt været på kurser i argentinsk tango. Det har betydet at vi har kunnet videreudvikle Kom og Dans tangoen ved at indlemme de elementer fra den argentinske tango, der naturligt passer ind i den nordiske tangostil. Fundamentet er dog fortsat den nordiske tango, idet de basale kvaliteter i den tangoform er meget værdifulde.

Kom og Dans Tango er en lettilgængelig, behagelig, glad og rolig dans, der ikke kun kan danses til tangomusik, men til næsten al slags populærmusik. Det er en tangoform, der er anvendelig som selskabsdans, men den giver også danserne mulighed for videreudvikling, således at teknik, dans og musik kommer til at gå op i en højere enhed.

Hvis du også danser swing, rock’n’roll, jump boogie eller andre stilarter vil du helt sikkert opleve at dine færdigheder i disse danse bliver bedre, hvis du lærer tango!

Lene og Bjarne
KOD Laurbjerg