Kom og Dans Laurbjerg

Du bliver bedre til at danse swing hvis du også lærer at danse tango!

‘Kom og Dans’-tango – nyt basisforløb i februar 2019

Basiskursus – 6 onsdage á 2 timer efterfulgt af minidans –
starter onsdag den 20. februar 2019 i Laurbjerg
>>>>>  KLIK HER!  <<<<<

🙂                         

***
I KOD Laurbjerg undervises der i en tango-form der er lettilgængelig og meget anvendelig.
’Kom og Dans’  Tango med elementer fra argentinsk tango er en dejlig pardans, der kan danses til næsten al slags musik.
Kurser i Laurbjerg foregår på Lilleåskolen.

  •                        

Passivt medlem

Har du ikke mulighed for at gå på vore kurser i Laurbjerg, men gerne vil være medlem af foreningen for at få adgang til andre arrangementer, inklusive generalforsamlingen, så kan man under menupunktet TILMELDING vælge “Passivt medlem 2019”.
Kontingent for 2019 kr. 50,-

.                         

Generalforsamling
onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor og 1 suppleant
10. Evt.

ad punkt 6:
forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den
ordinære generalforsamling.

Find os på facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#4) Application request limit reached
Type: OAuthException
Code: 4
Please refer to our Error Message Reference.