Tidspunkt

13. marts kl. 19:00-21:30

Sted

Lilleåskolen
Skolevej 2, Laurbjerg
8870 Langå

Klik på adressen for at åbne et kort

Pris

Gratis

Arrangør

Kom og Dans Laurbjerg
kodlaurbjerg@gmail.com

Medlemmer af Kom og Dans Laurbjerg indkaldes til Generalforsamling med efterfølgende Minidans onsdag den 13. marts 24 kl. 19.00.
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse af regnskab
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af revisor og 1 suppleant
  10. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. februar via mail på kodlaurbjerg@gmail.com.
Senest 2 uger før generalforsamlingen vil detaljeret dagsorden samt eventuelt indkomne forslag blive sendt til medlemmerne.

Efter generalforsamlingen er der minidans.
Foreningen byder på kaffe/te og kage, men tag venligst selv kop/krus med.
Tilmelding – Klik HER