Tidspunkt

12. marts kl. 19:00-20:30

Sted

Varde Gymnasium
Frisvadvej 72
6800 Varde

Klik på adressen for at åbne et kort

Indkaldelse til Generalforsamling i KOD Varde

Tirsdag 12. marts kl 19.00 på Varde Gymnasium

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Alternativ indtjening til foreningen
 6. Valg til bestyrelsen
  • På valg er Erik Olsen, Emil Jensen, Linda S. Henneberg og Linda Svensson.
  • Erik Olsen, Linda S. Henneberg og Linda Svensson genopstiller.
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og 1 suppleant
 9. Eventuelt

 

Link til Vedtægter:

Click to access Vedtaegter-for-KOD-Varde.pdf