Kom og Dans Varde

Dans er livsbekræftende, sjovt, afstressende og god motion – og samtidig giver det mulighed for at møde nye mennesker. Dans er en isbryder – der findes næppe noget, der nedbryder grænser mellem mennesker, som dans.
(Opdateret 24.04.2021)

Indkaldelse til Generalforsamling i KOD Varde

tirsdag den 25. maj 2021 kl 19.00 på Varde Gymnasium

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af revisor og 1 suppleant
 8. Eventuelt

Bemærkninger til dagsorden:

Vedr. pkt. 4. Ingen indkomne forslag

Vedr. pkt. 5. Kirsten Jakobsen og Benta Sand Riber er på valg. Kirsten Jakobsen genopstiller ikke. Benta Sand Riber genopstiller.

Alle medlemmer har fået indkaldelse via mail.

 

AL DANS I KOD VARDE ER FORTSAT AFLYST pga. coronasituationen.
Vi forventer at kunne starte nyt begynderhold august  2021. 

Der er sendt en nytårshilsen til alle medlemmer med opdatering via mail.

 

Vi starter normalt nye hold i januar og i august, men pga. COVID-19 optages nye medlemmer tidligst august 2021

Vi er en forening af danseglade mennesker, der danser for sjov. Vi danser Swing og Rock’n Roll, som er en dans, der kan danses alle steder, til al musik der swinger. Vores formål er danseglæden og det sociale samvær. Vi danser pardans, men skifter dansepartner tit i løbet af undervisningen, så man kan være med uden at have en fast dansepartner.

Gratis INTRO-KURSER

Vi afholder normalt GRATIS INTRO-KURSER på Varde Gymnasium i januar og i august. Her møder man blot op uden tilmelding. Vores dans er uden fast dansepartner, så man kan komme alene eller med en partner, nabo, kollega, ven eller veninde. Medbring gerne flade glatte sko.

Om begynderkurserne:

 • Er for alle
 • Der introduceres til fire grundlæggende danseformer indenfor Swing og Rock´n Roll
 • Man danser sædvanligvis én sæson på dette kursus. Hvis man ikke har deltaget de fleste kursusgange, kan det anbefales at tage en sæson mere på begynderkurset
 • Vi danser tirsdage kl. 18.45 – 20.50

Pris

Undervisningen koster kr. 600,- pr sæson (12 gange). Unge under 26 år halv pris.

Sted

Vi danser på Varde Gymnasium, Frisvadvej 72, 6800 Varde.

Kontakt

Kis Conradsen – mail: [email protected]

MobilePay

27572

Privatlivspolitik for Kom og Dans Danmark og lokalforeninger

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

(For yderligere spørgsmål kontakt bestyrelsen!)