Kom og Dans Varde

Dans er livsbekræftende, sjovt, afstressende og god motion – og samtidig giver det mulighed for at møde nye mennesker. Dans er en isbryder – der findes næppe noget, der nedbryder grænser mellem mennesker, som dans.

Vi starter nye hold i januar og i august

Vi er en forening af danseglade mennesker, der danser for sjov. Vi danser Swing og Rock’n Roll, som er en dans, der kan danses alle steder, til al musik der swinger. Vores formål er danseglæden og det sociale samvær. Vi danser pardans, men skifter dansepartner tit i løbet af undervisningen, så man kan være med uden at have en fast dansepartner.

Gratis INTRO-KURSER

Vi afholder GRATIS INTRO-KURSER på Varde Gymnasium i januar og i august. Her møder man blot op uden tilmelding. Vores dans er uden fast dansepartner, så man kan komme alene eller med en partner, nabo, kollega, ven eller veninde. Medbring gerne flade glatte sko.

Generalforsamling den 10. marts kl. 18.45 på Varde Gymnasium

Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 15. februar. Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.

Dagsorden

– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Forelæggelse af regnskab
– Behandling af indkomne forslag
– Valg til bestyrelsen
– Valg af 2 suppleanter
– Valg af revisor og 1 suppleant
– Eventuelt

Minidans i vinterferien på Sct. Jacobi Skole

Tirsdag den 11. februar 2020 er alle swingdansere velkommen til at komme til minidans fra 19.00 – 21.00 i Varde.  Efter en lille inspirationstur vil der være fri dans. Klubben byder på kage i løbet af aftenen, men medbring selv kaffe/te.

10 års fødselsdag den 4. april 2020 på Sct. Jacobi Skole

KOD Varde inviterer til danseaften den 4. april 19.00 – 23.00. Her håber vi at se rigtig mange dansere, både vores egne dansere, men også alle dansere fra andre dansemiljøer, som har lyst til en svingom i Varde. Aftenen byder på forkursus 19.00 – 20.00, fri dans og i løbet af aftenen bydes der på en lækker anretning. Pris for hele aftenen er 100 kr.

Pris

Undervisningen koster kr. 600,- pr sæson (12 gange). Unge under 26 år halv pris.

Sted

Vi danser på Varde Gymnasium, Frisvadvej 72, 6800 Varde.

Kontakt

Kis Conradsen – mail: kiscon@live.dk

Program for 2020

18.45 – 19.00 Boing

19.00 – 19.45 Undervisning

19.45 – 20.00 Frugt & socialt samvær

20.00 – 20.30 Undervisning.

20.30 – 20.50 Minidans

Undervisning i foråret 2020

Begyndere: Michael Eriksen

Fortsættere: RS og DS ved Henrik og Anne Marie Hansen

Videregående:

første 6 gange: DS ved Flemming Dalby

sidste 6 gange: RS ved Lisbeth Ebbesen

MobilePay

27572

Privatlivspolitik for Kom og Dans Danmark og lokalforeninger

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

(For yderligere spørgsmål kontakt bestyrelsen!)