Kom og Dans Randers

Dans er livsbekræftende, sjovt, afstressende og god motion – og samtidig giver det mulighed for at møde nye mennesker. Dans er en isbryder – der findes næppe noget, der nedbryder grænser mellem mennesker, som dans.

 

KOM OG DANS RANDERS

I Kom og Dans Randers danser vi Swing og Rock’n Roll.

Dansen er fyldt med livsglæde, er livsbekræftende, sjov og afstressende og så er det god motion.

Hvis du har lyst til at danse Swing og Rock’n Roll, så har du muligheden i Kom og Dans Randers.

 

AKTUELT

Grundet corona, tilbyder vi desværre ikke helt nye dansere at deltage på hold i efterårets sæson.

Læs nærmere om de gældene regler i vores nyhedsbrev, de findes NEDERST på siden.

Kom og Dans Randers ønsker alle et godt forår!

-Det senest udsendte nyhedsbrev kan læses i bunden af siden.

-Oversigt over kommende begivenheder kan findes herunder.

 

 

 

FOR NYE DANSERE

Vi starter nye hold i januar og august.  I den forbindelse afholder vi gratis prøvetimer, hvor du kan komme og prøve dansen, inden du beslutter dig for at gå til dans. Hvornår disse holdes, kan ses i vores kalender.

Som ny danser kan du modtage gratis undervisning de 2 første kursusaftener for at se om dansen er noget for dig. Herefter skal du skal tilmelde og betale for hele sæsonen.

 

GRATIS PRØVETIMER

Næste gratis prøvetime finder sted d. 6 januar 2020. Du kan starte på vores begynderhold d. 13. januar  kl. 19 – 20.20 i Festsalen, Østervangsskolen, Dronningborg Boulevard 33, 8930 Randers NØ.

 


HVORNÅR ER DER UNDERVISNING?

Vi har undervisning mandag aften, og et kursusforløb strækker sig over 12 mandage af 1 time og 10 min. varighed. Fra 20.10 –  20.30 er der fællesdans for alle, hvor du har mulighed for at øve det, du har lært, og danse med kursister fra andre hold. Det er selvfølgelig frivilligt, om du ønsker at deltage, men det giver rigtig meget til dansen og det sociale samvær.

 

SKAL JEG HAVE EN PARTNER?

Nej, det behøver du ikke, du er velkommen alene eller sammen med din mand, kæreste, nabo, ven eller veninde.

I undervisningen skifter vi ofte dansepartner, og det betyder, at du kommer til at danse med de andre dansere på holdet.

 

KURSER MM. EFTERÅR 2020

Du tilmelder dig kurser i Kom og Dans Randers, ved at trykke på  “Tilmelding” i menuen.

Prisen for undervisning i én sæson er som udgangspunkt 400 kr.

Første undervisningsaften: Mandag d. 7. september.

på Østervangsskolen, Dronningborg Boulevard 33, 8930 Randers NØ.

 

HOLDOVERSIGT

BEGYNDER HOLD. Mandage kl. 19.00 – 20.10:  fra d. 7. september til d. 15 december.

Der optages ikke nye dansere på dette hold, men dem der har danset før må gerne tilmelde sig her.


FORTSÆTTER HOLD
. Mandage kl. 20.30 – 21.40: d. 7. september til d. 15 december.

Fortsætter holdet er for dansere, som har deltaget på begynder holdet i minimum én sæson.

 

VIDEREGÅENDE HOLD. Mandage kl. 19.00 – 20.10: d. 7. september til d. 15 december.

Efter to sæsoner på fortsætterhold kan du deltage i undervisningen på videregående hold

 

TEMAHOLD – JUMP BOOGIE  Mandage kl. 20.30 – 21.40 d. 7. september til d. 15 december.

Du kan danse på temahold, når du har danset på videregående hold minimum fire sæsoner.


HVORFOR GÅ TIL DANS?

Dans er livsbekræftende, sjovt, afstressende og så er det god motion – og en mulighed for at møde nye mennesker.


HVILKET UDSTYR SKAL JEG HAVE?

Det eneste du behøver, er et par flade sko med glatte såler, så du nemt kan dreje rundt.


PAS PÅ!

Dansen er stærk vanedannende.

Nyhedbrev:

Nyhedsbrev om dans i efteråret 2020, Kom og Dans Randers 3. august 2020
Kære dansere ved Kom Og Dans Randers
Som forholdene ser ud lige nu, forventer vi, at starte vore kurser op i efteråret. Den første
undervisningsaften bliver mandag d. 7. september.
Undervisningen kommer til at blive gennemført med restriktioner.
I bedes selv have vand og sprit med – men der vil naturligvis også være sprit tilstede.

Efterårets koncept
Konceptet bliver som udgangspunkt, at vi danser i små ”familiegrupper” hele sæsonen. En familiegruppe
består af 3 par. Man danser kun med sin familiegruppe, uanset om man danser i selve undervisningen eller
ej. Dette er for at begrænse risikoen for smitte mest muligt.
Hvis man danser på eks. både fortsætter og videregående, skal man så vidt muligt fastholde den
familiegruppe, man tilhører – men det kan naturligvis ikke fastholdes helt, hvis de andre i familiegruppen
ikke danser på flere hold.
Vi ser helst, at man ikke danser i andre Kom Og Dans foreninger, eller i andre sammenhænge i efteråret, da
det alt andet lige giver øget smitterisiko.
Et par kan danse alene hele efteråret, hvis de ønsker det. Dette kan være relevant, hvis man ønsker at
reducere smitterisikoen maksimalt. Når dette koncept ikke er udgangspunktet skyldes det, at det vil være
svært at vide om partneren med sikkerhed dukker op til alle undervisningsaftener – og desuden giver det
ikke den gode læring, som man får ved at skifte dansepartner.
For at få det hele til at gå op, må vi nok forudse, at en del familiegrupper bliver på 2 herrer og 3 damer. Her
vil vi mindeligt opfordre herrerne til at møde op hver gang. Ellers vil det blive en lang aften for damerne.
Vi vil danne familiegrupperne ved undervisningens start d. 7. september. Underviserne og bestyrelsen vil
hjælpe til med dette.

Reduktion af fysisk kontakt
Generelt skal fysisk kontakt reduceres mest muligt. Det medfører også, at vi undlader at kramme og give
hånd – og det betyder, at vi samtaler med den kendte meters afstand.
Hvis der er behov for at hoste, skal det ske i armhulen, og væk fra andre – og man skal efterfølgende spritte
af.
Der sprittes desuden af ved hvert skift af dansepartner og ved hver pause.

Hvis man er det mindste syg, må man blive hjemme. Høfeber m.m. er dog ikke noget der kræver fravær.
Vi stiller indtil videre ikke krav om anvendelse af mundbind under dansen – men det kan ikke afvises, at det
kommer på tale senere. Der er en del snak om det i pressen i øjeblikket – og det er desuden ikke til at vide
om smitten blusser lidt op i efteråret.

Videreførelse af tilmeldinger fra foråret til efteråret
Vi gennemfører det tidligere annoncerede koncept, hvor holdene fra foråret overføres til efteråret.
Tilmeldte fra foråret er derfor i princippet forhåndstilmeldt på det samme hold i efteråret. Man skal
konkret ind på tilmeldingslinket på hjemmesiden, og tilmelde sig det gratis hold, der er oprettet for hhv.
begynder, fortsætter, videregående og de to temahold, som er markeret ”overført til efteråret 2020”.
Vi gennemfører fuldt program i efteråret med 12 undervisningsgange. Den lange pause gør nok også dette
nødvendigt.
Tilmelding er åben for disse gentilmeldinger – og vi beder om at I gentilmelder jer senest d. 21. august.
Bestyrelsen har besluttet at betalingen for forårets undervisning også dækker efteråret, hvis man
gentilmelder sig. Det betyder konkret, at efteråret bliver gratis for den omtalte gruppe – og at I er sikret en
plads. Hvis man ikke ønsker at deltage i efteråret på denne måde, kan man få halvdelen at det betalte
beløb retur. Det dækker den undervisning, som ikke blev gennemført i foråret. Dette kræver, at man sender
en mail til kodranders@gmail.com senest fredag d. 21. august.

Nye tilmeldinger i efteråret
Vi optager ikke helt nye dansere i efteråret på begynderholdet.
Man kan derimod godt tilmelde sig fortsætter, videregående eller tema, hvis man i øvrigt er erfaren nok til
det. Denne tilmelding sker på sædvanlig vis på vores hjemmeside. Der kan dog opstå særlige problemer i
efteråret, hvis der ikke er rimelig balance mellem herrer og damer på holdene – men det vil vi forholde os
til efter tilmeldingsfristen.
Vi åbner for den normale tilmelding d. 15 august – og beder om tilmelding senest d. 1. september.

Danseaftener og minidanse
Der kommer ingen danseaftener i efteråret, da det i givet fald ville kunne føre til stor smittespredning.
Der kommer af samme grund heller ikke minidanse i efteråret – heller ikke mellem undervisningsgangene
om mandagen. Undervisningsforløbene udvides derimod med ca. 10 minutter, så man kan få den samme
mængde dans. De ekstra 10 minutter bliver uden direkte undervisning – men det skal holdes i
familiegrupperne.

Samlet set synes bestyrelsen, at der, med det midlertidige koncept, findes en balance mellem
danseglæden, begrænsning af smitterisiko, og de restriktioner som vi skal overholde. Vi håber derfor at se
jer alle sammen til efteråret igen. Vi håber også, at vi alle kan finde ind i den model, som passer til den
enkelte (familiegruppe/fast par), og at vi sammen overholder de regler, der er skitseret.

Hav en fortsat god sommer.
Vi håber at se jer alle i efteråret igen
Kom og Dans Randers