Bestyrelsen i Kom og Dans Ribe

Link til vedtægter findes nederst på siden

Bestyrelse

Formand

,
60 88 48 12

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Medlem bestyrelse

Suppleant

1. suppleant
2. suppleant

Kursusansvarlig

,
60 88 48 12

Instruktøransvarlig

PR-ansvarlig

Spilleransvarlig

Webansvarlig

Lokaleansvarlig

Udvalg

Mentor for nye dansere

Vedtægter

Du kan hente afdelingens vedtægter her:

Vedtægter for Kom og Dans