Bestyrelsen i Kom og Dans Vejle

Bestyrelsen i Kom og Dans Vejle består af 7 medlemmer og 2 suppleanter

Bestyrelse

Formand

Lysningen 10

Kasserer

Medlem bestyrelse

Kursusansvarlig

Instruktøransvarlig

PR-ansvarlig

Lokaleansvarlig