Bestyrelse

På denne side kan du se bestyrelsen for Kom og Dans Danmark og medlemmernes roller og ansvarsområder.

 

Vagn Andreasen

Formand. Juridiske spørgsmål, skat, rettigheder, kontakt til KOD NO

 

Mads Clausen Pedersen

Økonomi ansvarlig, regnskab, kontakt til bogholder og revisor, afregning hos lokalforeninger.

 

Carsten Toftgaard

Kontakt til lokalforeninger, kontaktperson for nye lokalforeninger

 

Lise-Lotte Gamborg Pedersen

Instruktør ansvarlig, Oplæring (planlægning og afvikling), udvikling af dansen

 

Kaj Pedersen

Instruktør ansvarlig. Oplæring (planlægning og afvikling), udvikling af dansen  – fordeling af tema-kurser

 

Søren Skieller

PR ansvarlig, ungdom-ansvarlig, ungdom arrangementer, kontakt til ungdomsafdelinger

 

Peter Sønderkær

Spilleransvarlig, (planlægning og afvikling af oplæring). Hjemmeside ansvarlig, tilmelding (Flexbillet) ansvarlig, support til hjemmeside, tilmelding, PR

 

Bestyrelse

Formand

Sekretær

Medlem bestyrelse

H.N. Andersens Vej 9D
,
7400
Herning
9430

Instruktøransvarlig

9430

Økonomiansvarlig