Landsmøde og generalforsamling

Link til referat fra Inspirationsdag og Generalforsamling fra Landsmøde 2018 og 2019 findes inde på de lukkede sider under fanen referater og nyhedsbreve

Landsmøde 2020

Datoen for Kom og Dans Danmarks generalforsamling har i flere måneder været opslået inde på de lukkede sider under vigtige datoer. Som opfølgning varsles hermed at Generalforsamlingen til afholdelse søndag den 29. marts 2020.

Dagsorden i følge vedtægterne. Vedtægter for Kom og Dans Danmark kan ses her : Vedtægter

Forslag til dagsorden skal i følge vedtægterne fremsendes til Kom og Dans Danmarks bestyrelse senest den 31. december 2019.

Lørdag den 28. marts afholdes inspirations dag, og denne gang vil det blive en kompetance dag, som en del af uddannelsen af bestyrelsesmedlemmerne ude i lokalforeningerne. Det vil blive indlæg om PR, regnskab og kursusplanlægning samt hjemmeside og tilmelding.

Vi har planer om en stor danseaften lørdag med bl.a. liveband.

Generalforsamling og kompetancedagen vil blive afholdt i Bjerringbro.

Kom og Dans Danmark – Formål

  1. at udbrede kendskabet til ”Johan Fasting swing” i Danmark.
  2. at afholde dansekurser i overensstemmelse med ”Johan Fasting Kursopplegg” i swing, rock’n roll, blues mm.
  3. at arbejde for et socialt miljø omkring dans, hvor alle kan være med.
  4. gennem dansen at fremme danseglæden.
  5. at organisere og uddanne Instruktører og Spillere.
  6. at varetage fælles interesser for og fremme samarbejdet mellem foreninger som er medlem af ”Kom og Dans Danmark”.
  7. at være bindeled mellem ”Kom og Dans, Norge” og ”Kom og Dans Danmark’s’’ medlemmer.