Landsmøde og generalforsamling 2019

Link til referat fra Inspirationsdag og Generalforsamling fra Landsmøde 2018, samt årsregnskab for 2017  findes inde på de lukkede sider

Landsmøde 2019

landmøde med Inspirationsdage og Generalforsamling afholdes 30-31 marts

se her:

 invitation, program og dagsorden for Generalforsamling

forslag til vedtægtsændring § 17 

Landsmødet afholdes på

Rønde Højskole, Skolevej 2, 8410 Rønde

begge dage er der ankomst og registrering kl. 9.00 og velkomst kl. 9.45

velmødt til bestyrelser, ildsjæle, instruktører og spillere

Landsmøde den 30. marts 2019:

09:00-09:55 Morgenmad 

10:00-18:00 KOD Landsmøde 2019

19:00 Spisning 

20:00 -24:00 Danse/øve aften

Det detaljerede program for Landsmøde:

 • 09:00-09:55 Morgenmad 
 • 10:00-10:15 Velkommen. LM tema 2019: det gode samarbejde – vejen til succes samt KOD strategi.
 • 10:15-11:15 KOD strategi 2018-22 samt status
 • 11:15-11:30 Pause
 • 11:35-12:25 Info om KODDK puljer
 • 12:30-13:25 Frokost 
 • 13:30-15:00 Foredrag v. Rie 
 • 15:05-15:35 Kaffe pause 
 • 15:40-15:50 Intro til gruppe arbejde: Vækst med samarbejdet for øje. 
 • 15:50-16:50 Gruppe arbejde  
 • 16:50-17:20 Opsamling, sammenfatning på gruppe arbejdet.
 • 17:20-17:50 Evt.  
 • 17:50-18:00 Afslutning på LM 2019.

19:00-20:00 Spisning 

20:00 -24:00 Danse/øve aften

Ret til ændringer forbeholdes

GeneralforsamlingKom og Dans Danmark den 31. marts 2019:

8:30- 9:30 Morgenmad

9:30 – 9:55 Check ind. Udlevering af valgkort til stemmeberettigede 

10:00 Åbning af KODDK Generalforsamling 2019

12:00 Forventet afslutning på Generalforsamling.

Kom og Dans Danmark – Formål

 1. at udbrede kendskabet til ”Johan Fasting swing” i Danmark.
 2. at afholde dansekurser i overensstemmelse med ”Johan Fasting Kursopplegg” i swing, rock’n roll, blues mm.
 3. at arbejde for et socialt miljø omkring dans, hvor alle kan være med.
 4. gennem dansen at fremme danseglæden.
 5. at organisere og uddanne Instruktører og Spillere.
 6. at varetage fælles interesser for og fremme samarbejdet mellem foreninger som er medlem af ”Kom og Dans Danmark”.
 7. at være bindeled mellem ”Kom og Dans, Norge” og ”Kom og Dans Danmark’s’’ medlemmer.