Landsmøde og generalforsamling

Link til referat fra Inspirationsdag og Generalforsamling fra Landsmøde 2018 og 2019 findes inde på de lukkede sider under fanen referater og nyhedsbreve

Landsmøde 2020

Datoen for Kom og Dans Danmarks generalforsamling har i flere måneder været opslået inde på de lukkede sider under vigtige datoer. Som opfølgning varsles hermed at Generalforsamlingen til afholdelse søndag den 29. marts 2020.

Dagsorden i følge vedtægterne. Vedtægter for Kom og Dans Danmark kan ses her : Vedtægter

Forslag til dagsorden skal i følge vedtægterne fremsendes til Kom og Dans Danmarks bestyrelse senest den 31. december 2019.

Lørdag den 28. marts afholdes inspirations dag, og denne gang vil det blive en kompetance dag,

Kompetencedag er med hovedfokus på lokalbestyrelsernes arbejde med drift og udvikling af afdelingerne.  Formålet med kompetencedagen er for såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer, instruktører, spillere samt ildsjæle at opnå mere viden om lokalbestyrelsernes opgaver og roller.

program for Kometancedag

Generalforsamling og kompetancedagen vil blive afholdt på

Nørgaards Højskole, Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro.

Generalforsamling 2020 ; dagsorden m/bilag 

 

Lørdag den 28 marts Danseaften for alle  m/live band – The Works kommer og underholder os.

Danseaftenen afholdes i Bjerringbro Idræts & Kulturcenter, Vestre Ringvej 7 (lige overfor Højskolen)

Tilmelding til danseaften findes på åben side under arrangementer.

https://komogdansdanmark.dk/om-os/arrangementer/

der kan også betales i døren

Kom og Dans Danmark – Formål

  1. at udbrede kendskabet til ”Johan Fasting swing” i Danmark.
  2. at afholde dansekurser i overensstemmelse med ”Johan Fasting Kursopplegg” i swing, rock’n roll, blues mm.
  3. at arbejde for et socialt miljø omkring dans, hvor alle kan være med.
  4. gennem dansen at fremme danseglæden.
  5. at organisere og uddanne Instruktører og Spillere.
  6. at varetage fælles interesser for og fremme samarbejdet mellem foreninger som er medlem af ”Kom og Dans Danmark”.
  7. at være bindeled mellem ”Kom og Dans, Norge” og ”Kom og Dans Danmark’s’’ medlemmer.