Landsmøde og generalforsamling

Link til referat fra landsmøder og Generalforsamlinger findes inde på de lukkede sider under fanen Referater og nyhedsbreve

landsmøde og general forsamling 2022

Kære bestyrelser, instruktører, spillere og ildsjæle

Husk tilmelding til vores spændende kompetencedag og generalforsamling 26. marts 2022 på Strandskolen, Nellikevej 1, 8240 Risskov.

Formålet med kompetence dagen er, at klæde både nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer, instruktører, spillere og ildsjæle på, og give dem mere viden om lokal bestyrelsernes opgaver og roller.

Link til den lukkede, hvor du finder tilmelding og dagsorden til landsmøde og generalforsamling.

Tilmelding skal ske senest 13. marts 22, via ovenstående link.

 

Kom og Dans Danmark – Formål

  1. At udbrede kendskabet til ”Johan Fasting swing” i Danmark.
  2. At afholde dansekurser i overensstemmelse med ”Johan Fasting Kursopplegg” i swing, rock’n roll, blues mm.
  3. At arbejde for et socialt miljø omkring dans, hvor alle kan være med.
  4. Gennem dansen at fremme danseglæden.
  5. At organisere og uddanne Instruktører og Spillere.
  6. At varetage fælles interesser for og fremme samarbejdet mellem foreninger som er medlem af ”Kom og Dans Danmark”.
  7. At være bindeled mellem ”Kom og Dans, Norge” og ”Kom og Dans Danmark’s’’ medlemmer.