Landsmøde og generalforsamling 2019

Link til referat fra Inspirationsdag og Generalforsamling fra Landsmøde 2018, samt årsregnskab for 2017  findes inde på de lukkede sider

Landsmøde 2019

landmøde med Inspirationsdage og Generalforsamling afholdes næste gang 30-31 marts

stedet bliver Rønde Højskole, Skolevej 2, 8410 Rønde

allerede nu vil vi sige velmødt til bestyrelser, ildsjæle, instruktører og spillere

Kom og Dans Danmark – Formål

  1. at udbrede kendskabet til ”Johan Fasting swing” i Danmark.
  2. at afholde dansekurser i overensstemmelse med ”Johan Fasting Kursopplegg” i swing, rock’n roll, blues mm.
  3. at arbejde for et socialt miljø omkring dans, hvor alle kan være med.
  4. gennem dansen at fremme danseglæden.
  5. at organisere og uddanne Instruktører og Spillere.
  6. at varetage fælles interesser for og fremme samarbejdet mellem foreninger som er medlem af ”Kom og Dans Danmark”.
  7. at være bindeled mellem ”Kom og Dans, Norge” og ”Kom og Dans Danmark’s’’ medlemmer.